İnternete özel Havale / EFT ödeme yöntemine %10 İNDİRİM...                                3000TL üstü Kargo BEDAVA

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 2 – Sözleşme’nin Kurulması

2.1 Alıcı Sözleşme’yi Okudugunu, Anladıgını, Haklarının Ve Yükümlülüklerının Bilincinde Olduğunu Kabul Eder.

2.2 Satıcı Ve Alıcı, Sözleşme İle Kararlaştırılan Edimler Arasında Hiçbir Oransızlık Bulunmadığını Ve Karşılıklı Edimlerın İşin Niteliğine Uygun Olduğunu, Sözleşme Konusuna Giren İşlemler Kapsamında Herhangi Bir Tecrübesizliklerinin Bulunmadığını Kabul Ederler.

2.3 Alıcı, Sözleşme Kapsamında Yer Alan İşlemlerin Kendi Menfaatine Uygun Olduğu Konusunda Tam Bir Kanaate Vardığını Ve Tüm Şartlara Kendi Özgür İradesı İle, Hiçbir Güçlük Veya Sıkıntı Içınde Olmadan, Düşünerek, İsteyerek Ve Bilerek Uyacağını Kabul Eder.

2.4 Satıcı Ve Alıcı, Sözleşmenin Hükümlerinin Haksız Şart Sayılabilecek Bir Özellik Taşımadığını, Menfaatler Dengesi Bakımından Bir Haksızlık Olmadığını Kabul Eder. Satıcı Web Sitesinde Nadirde Olsa Rastlanabilen Fiyat Hatalarında Satıcı Siparişi İptal Edebilir Ve Ödemeyi Alıcı’ya İade Edebilir.

2.5 İş Bu Sözleşme, Ekleri Ve Bakır Dünyası.Com Üzerinden Yapılan İşlemler Kapsamında Tedarik Edilen Bilgiler Ve Elektronik Vasıtalarla Onaylanan Konular Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesı’nin Gerekliliklerine Karşılık Gelmektedir.

2.6 İş Bu Sözleşme Hükümlerı Tüketici Sözleşmelerındekı Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Herhangi Bir Haksız Şart İçermemektedir. Hükümler Dürüstlük Ve İyi Niyet Kuralına Aykırılık Teşkil Etmemekte Olup Tüketicinin Korunması Mevzuatına Uygun Olarak Hazırlanmıştır.

2.7 İş Bu Sözleşme Hükümleri 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu Hükümleri De Dıkkate Alınarak Hazırlanmıştır. Yenı Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesınde Öngörülen Bağlayıcılık Ve İçerik Denetimi Alıcı Tarafından Yapılmıştır. İşbu Sözleşme Hükümlerinden Hiçbiri İşbu Sözleşme’nin Niteliğine Ve İşin Özelliğine Yabancı (Şaşırtıcı Şartlar) Nitelik Taşımaz. İş Bu Sözleşme Hükümleri Açık Ve Anlaşılır Bir Şekilde Yazılmış Olup Birden Çok Anlamı İfade Etmemektedir.

MADDE 3 – SATICI BİLGİLERİ

Firma Unvanı: Bakır Dünyası Vergi Dairesi: …. Vergi Numarası: ….  Adres: …. Telefon: …  Web: 

www.sanalbakirdunyasi.com

MADDE 4 – ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı: {UYEADI}

Adresi: {UYEADRESİ}

Telefon:

E-posta:

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi:

Ürünün Teslim Tarihi: ..

Teslim masraflarının tutarı : TL

Mal/Ürün/Hizmet Türü: 

Miktarı:  Adet

Marka/Model:

Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, SATICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7 ALICI’nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle paketi açılmış, geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

MADDE 8 – İLGİLİ MAHKEME

İs bu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

Sepetim
Giriş

Hesabınız yok mu?